Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004

Efter foreløpig drøftelse mellom en del interesserte er det blitt besluttet å danne en forening av norske fagpsykologer. Hermed tillater jeg mig å innby Dem til å delta i det konstituerende møte som holdes på Universitetets Psykologiske Institutt, tirsdag den 10 de april 1934, kl 10.30. På møtet vil statutter for foreningen bli vedtatt og styre valgt.

Debatt
Publisert
1. april 2004
Kommentar
Publisert
1. april 2004
Kommentar
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. april 2004
Kommentar
Publisert
1. mars 2004

Sider