Du er her

Debatt og kommentar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side 1006-1009

Kommenter denne artikkelen