Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004

Fra en relasjonsorientert psykoanalytisk synsvinkel blir det å sammen utforske og skape intersubjektiv erfaring ansett som et vesentlig behandlingsmål. Samtidig vil det oftest være komplekse barrierer i både pasient og terapeut som må gjøres til gjenstand for undersøkelse og bearbeides for å nå målet.

Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Kommentar
Publisert
1. mai 2004

Efter foreløpig drøftelse mellom en del interesserte er det blitt besluttet å danne en forening av norske fagpsykologer. Hermed tillater jeg mig å innby Dem til å delta i det konstituerende møte som holdes på Universitetets Psykologiske Institutt, tirsdag den 10 de april 1934, kl 10.30. På møtet vil statutter for foreningen bli vedtatt og styre valgt.

Sider