Du er her

Kan vi ikke bruke psykologstudenten til noe?

Publisert
1. april 2005

Psykologstudenter jobber i ferier og på fritid ofte innenfor institusjoner der det også jobber psykologer. Mange av disse institusjonene har problemer med å ha psykolog tilgjengelig hele ferien på grunn av ferieavvikling. Her kunne man i større grad utnyttet kompetansen til psykologstudenten.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har med hjemmel i helsepersonelloven mulighet til å gi lisens til psykologer, ofte innenfor avgrensede områder. Man kan tenke seg at denne ordningen kan utvides til å omfatte også psykologstudenter, som er ferdige med sitt fjerde eller femte studieår.

Medisinstudenter har som kjent en ordning der man får midlertidig lisens etter ni semestres studier, og kan for eksempel få jobb som legevikar innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Man kan tenke seg at psykologstudenten tilsvarende innpasses i passende lønnskategori og benyttes som psykologvikar.

Kanskje brukes psykologstudenter i praksis i dag som psykologvikarer mange steder. Vi har tidligere lest i Tidsskriftet at studenter har blitt plassert inn som «miljøterapeut» i lønnsregulativet, når de i realiteten utfører kvalifiserte psykologoppgaver. Ved å bruke studenten som vikar for psykologen, fjerner man enhver tvil om vikarens kompetanse, og man løfter også statusen til psykologstudiet og til psykolog som profesjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 4, 2005, side

Kommenter denne artikkelen