Du er her

Si din mening om Tidsskriftet

Publisert
1. april 2005

Hva synes dere lesere om Tidsskriftet? Hva leser dere, hva er dere misfornøyde med og hva liker dere?

Vi vil gjerne ha svar på disse spørsmålene:

* Hvor tilfreds er du med omleggingen av Tidsskriftet fra og med januar 2004?
* Har du synspunkter på hvordan Tidsskriftet kan forbedres?

Spørreskjemaet er lagt ut på nett-adressen http://august.sv.uit.no:8080/npf_leser.survey

Det er lagt ut en lenke på www.psykologforeningen.no

Skjemaet er enkelt å fylle ut. På kort tid kan du formidle din mening om Tidsskriftet. Vi håper på mange svar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 4, 2005, side

Kommenter denne artikkelen