Du er her

Leserne spør

Publisert
1. desember 2004
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side 1022-1023

Kommenter denne artikkelen