Du er her

Overtid

Publisert
1. desember 2004

Jeg jobber 80 % på familievernkontoret og har en dag fri i uken. For å betjene en del meklingssaker blir jeg av og til pålagt overtid, men jeg får kun vanlig timebetaling for det! Er det virkelig slik at jeg må jobbe mer enn 100 % en uke for å få overtidstillegget, slik min sjef sier? Det er jo nærmest en økonomisk straff for å prioritere familien med en redusert stilling.

Vil ikke utnyttes

Din sjef har rett.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side

Kommenter denne artikkelen