Du er her

Travel

Publisert
1. desember 2004

Jeg blir jevnlig pålagt av avdelingssjefen å jobbe ut over kvelden, fordi det har kommet en tvangsinnleggelse rett før vanlig arbeidstidsslutt. Det er jo interessant arbeid, men kanskje litt for mye i perioder. Kan sykehuset pålegge meg hvor mye overtid som helst? Og hvor lang tid i forveien må de si ifra? Kona begynner å bli lei av at jeg må ringe for å få henne til å hente femåringen i barnehagen. Selv om det blir noe penger av overtid, så ville jeg heller hatt fritiden.

Tvangspsykolog

Sykehuset kan pålegge deg maksimalt 10 timer overtid en enkeltuke (arbeidsmiljøloven § 50), 25 timer i fire sammehengende uker og 200 timer i kalenderåret. Samlet arbeidstid en dag skal ikke overskride 14 timer. Arbeidsgiver har store muligheter til å pålegge overtid, men da må den altså være pålagt – og dermed skal det gis overtidsbetaling. Det er imidlertid ingen regler om at overtid skal varsles med en bestemt frist, og i ditt tilfelle ville det være vanskelig å varsle særlig tid i forveien. Overtidsbetalingen består av din vanlige timelønn + et overtidstillegg på 50 %. Er du og sjefen enige om det, så kan du avspasere (få fri) tilsvarende antall timer en annen dag, men overtidstillegget skal alltid utbetales i penger. Det ville være fornuftig om du tok opp med sjefen om det finnes løsninger som innebærer at du jobber mindre overtid, selv om du ikke kan nekte å utføre overtiden slik det nå skjer. En bør merke seg at regjeringen har foreslått betydelige endringer i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side

Kommenter denne artikkelen