Du er her

Får pris for artikkel om individuell jobbstøtte

Portrett av kvinne
PRISVINNER Juryen berømmer June Lystad og medforfattere for å ta opp et klinikknært og samfunnspolitisk vesentlig tema. Foto: Per Halvorsen

Bjørn Christiansens minnepris for 2023 går til June Lystad og medforfattere for artikkel om arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten.

Publisert
1. august 2023

I artikkelen «Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten» går June Lystad, Eline Borger Rognli, Ellen Ånestad Moen, Beate Brinchmann, Øystein Spjelkavik og Hanne Lorimer Aamodt igjennom evidensgrunnlaget for Individual Placement and Support (IPS, individuell jobbstøtte). IPS er en evidensbasert og internasjonalt anerkjent metode innen arbeidsrettet rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Med utgangspunkt i fem norske fagmiljøer fra psykose- og rusfeltet presenterer Lystad og medforfatterne forskningsgrunnlaget, kliniske erfaringer og problemer med gjennomføring av metoden i spesialisthelsetjenesten. I artikkelen viser forfatterne at IPS er en komplisert samarbeidsmodell for NAV og helsetjenesten – trass i sterk evidens og bevilgninger over statsbudsjettet. En av hovedutfordringene er ansettelsesforholdet og handlingsrommet til de såkalte jobbspesialistene. Jobbspesialistenes oppgave er å finne arbeid til deltakerne, og følge dem opp på arbeidsplassen i samarbeid med helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten.

Fagfolk frykter følgene når ordningen med individuell jobbstøtte (IPS) reorganiseres, og arbeid ikke lenger skal være en integrert del av helsehjelpen til mennesker med psykose.

Juryen berømmer forfatterne for å ta opp et klinikknært og samfunnspolitisk vesentlig tema. Teksten fremhever betydningen av tverrfaglig og helhetlig tenkning i helsetjenestene, og psykologenes bidrag i å vurdere direkte og indirekte tiltak rettet mot pasientene. Artikkelen til Lystad et al. sorterer under tidsskriftets fagfellevurderte sjanger evidensbasert praksis.

Bjørn Christiansens minnepris deles ut hvert år til et betydningsfullt fagfellevurdert bidrag som har vært på trykk i Psykologtidsskriftet. I 2022 publiserte Psykologtidsskriftet 19 vitenskapelige tekster, og seks artikler var nominert til prisen. Juryen, som besto av medlemmene i tidsskriftets redaksjonsråd, samlet seg om prisvinnerartikkelen.

Vinnerartikkelen ble publisert i tidsskriftets temanummer «Arbeid og psykisk helse» i oktober 2022.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 8, 2023, side 473

Kommenter denne artikkelen