Du er her

Intervju

Noam Chomsky på Psykologikongressen
Publisert
5. oktober 2011

Høyr på dette: «Eit kvart tenkande vesen bør vera anarkist». «Du har eit ansvar for å snakka med dei som ikkje har makt, for saman å leita etter sanninga.» Det å møta Noam Chomsky er å få lufta hjernen.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. oktober 2011

God ledelse, et humanistisk menneskesyn og løsningsorienterte ansatte er avgjørende for å få ned bruk av tvang, mener forskeren Reidun Norvoll, som gjerne skulle sett flere psykologer i spissen for arbeidet med å forebygge tvangsbruk.

Intervju
Publisert
5. oktober 2011

Vi har spurt Gro Mjeldheim Sandal, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen om litteratur og lesevaner.

Arbeidspsykologen i arbeid
Publisert
5. august 2011

Kliniske arbeidspsykologer bidrar til å fremme arbeidsdeltakelse og forhindre onde sirkler som kan opprettholde og forverre psykiske helseplager.

Gina Krogsvold kommenterer:
Publisert
5. august 2011

– Et stort og betydelig løft, sier Gina Krogsvold om satsingen på å få psykisk syke tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspsykologer.

Intervju
Publisert
5. juni 2011

Fra han som ung student ble fascinert av læring og atferd, har Erik Arntzen søkt samarbeid med forskningsmiljøer nært og fjernt. For sin evne til å få studenter og fagfolk i inn- og utland til å trekke sammen, får han nå en internasjonal pris.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. mai 2011

Når et menneske er alvorlig psykisk syk og dømmekraften er satt ut av spill, må man gripe inn. – Noe annet ville være omsorgssvikt. Men målet er autonomi. Det må en aldri tape av syne, sier Asbjørn Kolseth.

Louis-Jeantet-prisen 2011 til Moser & Moser
Publisert
5. mai 2011

Høyrt om Louis-Jeantet-prisen i medisin? Ikkje? Heller ikkje May-Britt og Edvard Moser hadde det før dei blei oppringte med melding om at dei var årets vinnarar. Men Nobelprisen har du høyrt om? Fleire enn kvar tiande som har fått Louis-Jeantet-prisen, har seinare fått ein slik.

Intervju
Publisert
5. april 2011

Landsmøtet 2010 valgte henne til ny leder av Fagetisk råd.Selv er hun ikke like redd for å gjøre feil som hun var før.«Grønnsonearbeid» forebygger etiske feilvurderinger, mener hun.

Intervju
Publisert
5. februar 2011

Vi har spurt Ane Nærde, psykolog og forsker ved Atferdssenteret, om litteratur og lesevaner.

Sider