Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
5. mars 2014

Foreningen Retten til en verdig død mener at når legeassistert suicid foregår slik det skal, er det veloverveid og godt drøftet med kompetente fagfolk.

Intervju
Publisert
5. mars 2014

Selvmord kan i visse tilfeller være «autonomi i praksis». Ofte er det så langt unna autonomi det er mulig å komme, mener psykologspesialist Kim Larsen.

Intervju
Publisert
5. februar 2014

Psykologer i Norge verdsetter ikke kompetansen fra andre land og profesjoner, mener Monica Martinussen. Hun ønsker at Psykologforeningen også inkluderer mastere i psykologi som medlemmer.

Intervju
Publisert
7. januar 2014

En allmennpsykologordning skal få bukt med bruken av medikament og tvang, og talet på unge uføre, lover helseministeren.

Vinnar av Åse Gruda Skards pris 2013
Publisert
4. oktober 2013

Det er ein myte at ein treng samtaler over lengre tid for djup og varig endring, seier Solfrid Raknes. Raude og grøne plastfigurar og ei hjelpande hand på boks er ofte nok.

Slått til riddar for familieperspektivet
Publisert
4. oktober 2013

Namnet Frid er i slekt med ordet fred. I 30 år har Frid Anny Hansen gjort skam på namnet sitt ved å heva lansen mot individualpsykologiens øydande drake.

Intervju
Publisert
6. august 2013

Hun erklærte krig mot mobbing samme dag som hun ble kunnskapsminister. Den krigen vedgår Kristin Halvorsen at hun ikke vant.

Sexologi i terapirommet
Publisert
5. februar 2013

Meir enn halvparten av norske psykologar meiner sjølve dei kan for lite om seksualitet til å ta det opp med klientar i terapi. Mot slutten av dette intervjuet forsto eg kvifor.

Intervju
Publisert
5. februar 2013

Kva veit du om seksualitet? Ta vår uformelle SexQuiz, som er utvikla i samarbeid med Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås.

Intervju
Publisert
6. november 2012

Vi har spurt Henning Mohaupt, psykolog ved Alternativ til Vold (ATV), om litteratur og lesevaner.

Sider