Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Det mollstemte er en naturlig side ved livet. Emosjonell modenhet innebærer evne til å romme smerte og sorg. Terapien skal åpne opp, slik at det som har vært vondt og truende, kommer med i selvbildet igjen.

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Samspillet med og relasjonen til terapeuten må på en tydelig måte være mer godartet enn relasjoner pasienten har erfart tidligere. Slike terapierfaringer kan en ta med seg, og de kan gjøre at en møter verden på nye og mer fleksible måter.

Behandling av depresjon
Publisert
5. januar 2012

Ellen Hartmann (t.v.) og Siri Gullestad er begge professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, og identifiserer seg med den psykodynamiske tradisjonen. De forteller om et perspektiv i endring – inspirert av forskning og nytenkning.

Intervju
Publisert
5. desember 2011

Ordet gerontologi kjem av dei greske orda geron (gamling) og logia (kunnskap). Heilt sidan Svein Olav Daatland var fersk psykolog tidleg på 1970-talet har han vore oppteken av den friske alderdomen, og av å bygga bru mellom psykologien og sosiologien.

Noam Chomsky på Psykologikongressen
Publisert
5. oktober 2011

Høyr på dette: «Eit kvart tenkande vesen bør vera anarkist». «Du har eit ansvar for å snakka med dei som ikkje har makt, for saman å leita etter sanninga.» Det å møta Noam Chomsky er å få lufta hjernen.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. oktober 2011

God ledelse, et humanistisk menneskesyn og løsningsorienterte ansatte er avgjørende for å få ned bruk av tvang, mener forskeren Reidun Norvoll, som gjerne skulle sett flere psykologer i spissen for arbeidet med å forebygge tvangsbruk.

Intervju
Publisert
5. oktober 2011

Vi har spurt Gro Mjeldheim Sandal, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen om litteratur og lesevaner.

Gina Krogsvold kommenterer:
Publisert
5. august 2011

– Et stort og betydelig løft, sier Gina Krogsvold om satsingen på å få psykisk syke tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspsykologer.

Arbeidspsykologen i arbeid
Publisert
5. august 2011

Kliniske arbeidspsykologer bidrar til å fremme arbeidsdeltakelse og forhindre onde sirkler som kan opprettholde og forverre psykiske helseplager.

Intervju
Publisert
5. juni 2011

Fra han som ung student ble fascinert av læring og atferd, har Erik Arntzen søkt samarbeid med forskningsmiljøer nært og fjernt. For sin evne til å få studenter og fagfolk i inn- og utland til å trekke sammen, får han nå en internasjonal pris.

Sider