Du er her

– En vinn-vinn-situasjon

– Et stort og betydelig løft, sier Gina Krogsvold om satsingen på å få psykisk syke tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspsykologer.

Publisert
5. august 2011

GULL VERDT: – Å få arbeidspsykologene inn i NAV er gull verdt, mener Gina Krogsvold, fagansvarlig for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse i NAV. Foto: Nicolas Tourrenc

– Å få denne kompetansen inn i NAV er gull verdt. At vi ansetter psykologer som skal drive symtommestrende veiledning med fokus på jobbmestring i vårt system, er noe helt nytt, sier Gina Krogsvold, fagansvarlig i NAV for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

Ennå har hun ingen konkrete tall på resultatene, men tendensen synes veldig bra, både med hensyn til å komme inn på arbeidsmarkedet og å beholde jobb, noe hun mener er positivt, både for enkeltbrukere og for NAV-kontorene. Svært mange er nå dedikert til feltet, og interessen fra forskerfeltet er også høy.

– Jeg ser et veldig trykk fra veldig mange miljøer, og samhandlingen med helsemyndigheter er også god. Det gir en vinn-vinn-situasjon dette, at det rettes oppmerksomhet mot arbeidets betydning for helse, og at helseaspektet er kommet til NAV, sier hun. Både de arbeidssøkende og samfunnet profitterer.

Internasjonalt samarbeid

Da Gina Krogsvold i 2004 ble ansatt som fagansvarlig for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse i NAV, var det to stillinger knyttet til prosjektet. Nå har NAV 130 stillinger, inkludert de til sammen 23 stillingene som er knyttet til prosjektet Senter for jobbmestring. Sammen har de hele tida lagt vekt på å lære av erfaringer fra andre land, som USA, England, Nederland, Sverige og Tsjekkia.

– Jeg ser at vi på enkeltområder ligger langt foran, mens vi på andre har mest å lære. Det er viktig å samarbeide internasjonalt. Vi behøver ikke å finne opp kruttet på nytt, sier hun og ser fram mot høstens «kjempekonferanse». Da kommer det folk fra hele verden for å drøfte IPS – (Individual placement and support) – evidensbasert strategi for å få psykisk psyke inn i eller tilbake i arbeid.

– Vi retter alle programmene inn mot IPS, og tar denne metoden mer og mer systematisk i bruk, sier Gina Krogsvold.

– Hvis forskningen viser at disse tiltakene hjelper, ligger det da i kortene at en vil utvide tilbudet? Enten ved flere timer per person, eller ved at flere personer får dra nytte av tilbudet?

– Det vil nok ikke bli utvidet med flere timer per person. Effekten av de korte intervensjonene har vist seg å være bra. En mulig utvidelse vil heller ligge i at flere får tilbudet.

Flere sentre for jobbmestring?

Satsingen varer ut 2012. Om det i framtida blir flere sentre for jobbmestring, er et åpent spørsmål. Gina Krogsvold vil ikke uttale seg om mulighetene for en opptrapping.

– Utviklingen videre vil være helt avhengig av at politikerne og NAVs ledelse fortsetter å øremerke midler til dette. Satsingen har kostet, og øremerkingen har sikret at pengene har kommet våre brukere med psykiske helseproblemer til gode, sier hun.

Om det ikke har vært direkte motstand, så har det heller ikke vært tradisjon for å ansette helsepersonell i NAV.

– Programmet har hatt en trang fødsel, selv om det trolig har gått raskere å få helseperspektivet inn i NAV enn å få arbeidsperspektivet inn i helsetjenestene.

– Hva er det beste ved å få kliniske arbeidspsykologer på banen i NAV?

Det beste har vært tilgjengeligheten. At de dette gjelder, får rask tilgang til et godt og profesjonelt tilbud. Spørsmålet er om NAV skal holde i det videre, eller om det skal overføres til helsesektoren. Uansett mener jeg at arbeid er nøkkelen. Brekkstangen til bedre psykisk helse er jobb.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen