Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
1. mai 2006

Anthony Hawke (43) ønskjer å vera ein god ambassadør for den norske psykolog-standen. No har han som første nordmann fått jobb ved FN sin domstol for krigsforbrytarar frå det tidlegare Jugoslavia.

Sjefpsykolog for Forsvaret
Publisert
1. april 2006

Riddere skrangler ikke med rustningen lenger. Sant nok kan riddere anno 2006 påtreffes i militante omgivelser, for eksempel på Akershus festning, men i stedet for å fekte med sverdet har dagens utgave av arten tre pc’er på skrivebordet og bærer for eksempel tittelen SJPSYF.

Irvin D. Yalom – portrett og samtale
Publisert
1. mars 2006

I sin siste bok skriver Irvin D. Yalom filosofen Schopenhauer inn i det psykoterapeutiske anegalleriet. Hans ærlighet om den menneskelige lidelse gjør ham aktuell også i dag.

Intervju
Publisert
1. mars 2006

«Et lykkelig liv er umulig; det beste et menneske kan oppnå, er et heroisk liv.» Arthur Schopenhauer er pessimismens og meningsløsheten store filosof. Men psykoterapeuter og andre kan finne klok inspirasjon hos ham.

Gestaltterapi
Publisert
1. februar 2006

I følge gestaltterapeutene Bob og Rita Resnick er poenget med terapi ikke at terapeuten skal forstå klienten, men at klienten forstår seg selv. Selvfølgelig er det vidunderlig å bli sett og forstått, men det viktigste er at klienten får bedre tilgang til hvem hun eller han er.

Nobels Fredspris 2005
Publisert
1. desember 2005

Sammen med sine kollegaer i Det internasjonale atomenergibyrået er den norske psykologen Unni Vennemoe en av vinnerne av Nobels Fredspris 2005. Som personal-direktør skal hun bidra til å plukke ut medarbeidere som skal gjøre verden sikrere.

Intervju med Martin Seligman:
Publisert
1. oktober 2005

– Vi har kunnskaper og metoder for det gode liv. Kanskje dere i Norge har en unik mulighet til å skape et forbilledlig samfunn for oss andre, sier en av verdens mest kjente psykologer. Han trekker paralleller til dannelsen av renessansebyen Firenze.

Intervju
Publisert
1. september 2005

«Sissel Gran har etablert seg som en fagperson mange lytter til, en psykolog som er dristig og tør bruke media og eksponere seg som fagperson på nye måter», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Intervju
Publisert
1. september 2005

Sissel Gran driver «søndagsskole» i moderne kjærlighet. I Aftenpostens spalter, i bokform, gjennom foredrag og en kort periode som tv-terapeut. Den første vinneren av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap understreker at hun har stor sympati for par som strever.

Intervju
Publisert
1. september 2005

Bjørnar Olsen er psykolog, forlagsredaktør og assisterende redaktør i Tidsskriftet. Som forlagsmann tar han stilling til hvilke temaer som blir satt på agendaen gjennom bokutgivelser. Vi har spurt ham om hva han er opptatt av akkurat nå, hva forfattere vil skrive om for tiden, og hva fagfolk faktisk kjøper og leser.

Sider