Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
3. mai 2021

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

Bilde fra TV-serien Atypical
Fagessay
Publisert
3. mai 2021

Psykoterapi er en unikt kreativ og samskapende prosess – på samme tid både kunst og vitenskap.

Formes circulaires av Robert Delaunay
Fagessay
Publisert
12. april 2021

En god balanse mellom generelle og spesialiserte tjenester er helt nødvendig i klinisk virksomhet. Men vi mangler fortsatt kunnskap om hvordan få til en slik balanse, til beste for pasientene.

Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er utfordrende å gi god helsehjelp til lavprevalente pasientgrupper. Helse Bergen har undersøkt hvordan de kan bedre tilbudet sitt til pasienter med spiseforstyrrelser.

Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er 120 år siden den beryktede «løsgjengerloven» så dagens lys. På tide å kaste et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd siden man begynte å sende såkalte løsgjengere på tvangsarbeid.

Opstad tvangsarbeiderhus
Fagessay
Publisert
1. mars 2021

Veiledere må vurdere om studenten er skikket til forsvarlig klinisk praksis, men rollen som portvoktere er noe veiledere ofte er lite forberedt på.

Fagessay
Publisert
4. januar 2021

Å innhente kunnskap fra pårørende i psykisk helsevern for voksne kan være nødvendig for at psykologen skal utøve anerkjent klinisk praksis og praksis i tråd med gjeldende lovverk.

Fagessay
Publisert
1. desember 2020

Dyktige psykologledere makter å sette medarbeidernes behov i sentrum.

Psykisk folkehelse på statsbudsjettet
Publisert
10. november 2020

Bortsett fra god satsing på utdanning og arbeid er det lite å glede seg over i årets forslag til statsbudsjett når det gjelder forebygging av psykiske helseproblemer.

Fagessay
Publisert
2. november 2020

Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse bør inkluderes i psykisk helsevern. Vi trenger pakkeforløp for å sikre at rusmiddelproblemene deres blir utredet. 

Sider