Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. desember 2022

Refleksjon over behandlingsmetodenes implisitte og verdiforankrete menneskesyn kan motvirke «psykoteknologien» i faget vårt.

Fagessay
Publisert
1. desember 2022

Diskusjonen om cannabis som en risikofaktor for schizofreni er langvarig, sammensatt og pågår fortsatt. Her er en oppsummering.

Illustrasjon: Iuliia Gosteva / Shutterstock / NTB Scanpix
Fagessay
Publisert
14. november 2022

Hvilke psykoanalytiske perspektiver kan anvendes på fenomenet metoo? I dette fagessayet forsøker Hanne Strømme å gi noen svar.

#METOO Føresteamanuensis Hanne Strømme har sett nærmere på metoo-fenomenet med psykoanalytiske briller. Foto: NTB
Fagessay
Publisert
1. november 2022

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Fagessay
Publisert
1. november 2022
Forskningslitteraturen de siste 20 årene tegner opp viktige føringer for hjelp og oppfølging, men fortsatt vet vi for lite.
Illustrasjonsbilde
Fagessay
Publisert
1. november 2022

Ydmykhet og responsivitet overfor klientens signaler er essensielle kvaliteter for psykologer som vil være virksomme terapeuter.

Skulptur av Asklepios_Foto: Netelo/Wikimedia
Fagessay
Publisert
30. september 2022

Psykologer kan påvirke både velferdsytelser og inkludering i arbeidslivet. Ved å lære av vår praksis i NAV håper vi flere kan få hjelpen de trenger.

Fagessay
Publisert
30. september 2022

Søvnmangel henger sammen med svekket arbeidsevne. Gjennom et klinisk eksempel illustrerer jeg hvordan arbeidspsykologiske metoder kan kombineres med behandling.

Illustrasjonsbilde av person som ligger våken på hodepute
Fagessay
Publisert
30. september 2022

Det er utfordrende å håndtere det personlige elementet i jobbkonflikter. En narrativ tilnærming kan dempe emosjonelle motsetninger og aktivisere kognitive problemløsningsevner.

Ilustrasjonsbilde person ryker ut av ørene
Fagessay
Publisert
31. august 2022

Transpersoner bør bli møtt av terapeuter med bedre kunnskap og innsikt om kjønnsmangfold.

Sider