Du er her

Fagbidrag

Etikkpanelet
Publisert
1. september 2021
Forsknings­intervju
Publisert
1. september 2021

Ny forskning har avdekket store variasjoner på kvaliteten i avhørspraksisen i politiet.

Fagessay
Publisert
1. september 2021

Faseorientert traumebehandling representerer den rådende diskurs for arbeid med traumer og krenkelser i offentlig psykisk helsevern i Norge i dag. Dette essayet er et forsøk på å åpne opp feltet: Gjennom bidrag fra empirisk forskning, psykoanalyse og skjønnlitteratur argumenteres det for en forsiktig behandlingsoptimisme og åpenhet for det ordløse og uvisse. Kanskje finnes det ikke alltid ord som kan beskrive visse grusomme erfaringer på et tilfredsstillende og etisk vis?

Fragment av en statue av en egyptisk dronning (ca 1353–1356 f.Kr.) / The Met
Fagessay
Publisert
1. september 2021

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold har blitt kritisert for å ha svakt kunnskapsgrunnlag. Vi drøfter etiske utfordringer ved bruk av denne formen for tvangsbehandling, samt implikasjoner av endringen i psykisk helsevernloven.

Fagessay
Publisert
1. september 2021

Rorschach-metoden har som 100-åring et solid vitenskapelig grunnlag sammenliknet med andre brede personlighetstester. Dette bør fagfolk ta inn over seg og la foreldet kritikk ligge. 

Illustrasjon av Rorschach-mønster, Steph Hope
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. august 2021
Evidensbasert praksis
Publisert
2. august 2021
Fri assosiasjon
Publisert
2. august 2021
Etikkpanelet
Publisert
2. august 2021
Fagessay
Publisert
2. august 2021

Psykologiske universitetsklinikker har vært sentrale som rammer for profesjonsutdanningen i 50 år.

Sider