Du er her

Fagfrustrasjon

Manglende forståelse: Psykologistudenter ved NTNU mener de lærer lite eller ingen ting om hvordan de skal møte og forstå mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn dem selv. Derfor startet en håndfull av dem Psykologistudenter Uten Grenser (PUG). – Å si at vi dannet PUG som en protest mot fagtilbudet er kanskje litt krasst, men det var i alle fall drevet fram av en viss frustrasjon over det vi mener er klare mangler ved tilbudet, sier Anja Hallan-Wolff.

Universitetsavisa, 11. mai

Ikke dårlig: – Det er flott at vi har studenter som er opptatt av faget, sier Magne Arve Flaten, lederen ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Når det er sagt, er Magne Arve Flaten ikke enig med studentene i at studietilbudet på instituttet han leder er for dårlig.

Universitetsavisa, 11. mai

Universitet uten mening? Kanskje sosiologistudenter også burde danne en organisasjon, slik psykologistudentene har gjort, hvor man kan lære metode, analysere data, anvende teorier og perspektiver eller lære om sosiologiske klassikere. Å lære sosiologi i praksis på egenhånd. Hva er så meningen med universitetet?

Anne Hirrich, Universitetsavisa, 12. mai

Ikke til å tro: I en tid da vi har gleden av å møte stadig flere med en annen kulturbakgrunn også her i Norge, og studenter reiser som aldri før for å lære om de andre, så har altså Psykologisk institutt stoppet undervisningen i kulturpsykologi. Det er nesten ikke til å tro.

Arnulf Kolstad, Universitetsavisa, 13. mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 6, 2016, side 471

Kommenter denne artikkelen