Du er her

Flyktningsituasjonen i verden

Man må tilbake til andre verdenskrig for å finne like mange mennesker på flukt.

FOTO: John Lavall/Wikimedia Commons

I 2014 flyktet 3,2 millioner mennesker over en landegrense. Totalt var 59,5 millioner mennesker på flukt i 2014. De fleste flyktninger er internt fordrevne, det vil si at de er på flukt i sitt eget land. Antall internt fordrevne i verden er 38,2 millioner, mens antall mennesker som har krysset en landegrense, er 21,3 millioner. Det var 8,3 millioner flere flyktninger i 2014 enn året før. Halvparten av verdens flyktninger er barn.

Årsaken til høye flyktningtall er blant annet konfliktene i Syria, Irak og Sør-Sudan.

Flyktninghjelpen overvåker flyktningsituasjonen i 60 land, og fant i 2014 at 90 prosent av de internt fordrevne flyktningene har vært på flukt i ti år eller mer. Mange i denne gruppen legger på flukt flere ganger, før de ender opp som flyktninger i andre land.

Kilder: www.fn.no og www.flyktninghjelpen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 6, 2016, side

Kommenter denne artikkelen