Du er her

Ferskvare

Utilregnelig

I Utilregnelighet. En historie om rett og medisin (Pax forlag) gir Svein Atle Skålevåg leserne utilregnelighetens historie i det norske rettsvesenet. Fra Ragnhild Tregagàs i 1324 gjorde sin fetter impotent, men fikk omgjort straffen fordi hun led av månesyke, helt frem til dagens diskusjoner rundt grensene for skyldevne og DSM-systemets treffsikkerhet. Historien fortelles gjennom både lovverk og enkeltskjebner.

Makt og maktmisbruk

Hva er bra med makt? Når blir maktbruk til maktmisbruk? Finnes det en strategi for å håndtere makten til din fordel? Endre Sjøvold har forsket på maktbruk i organisasjoner, og jobbet frem et rammeverk for å forstå og gjenkjenne maktens mange nyanser. I boka Makt og maktmisbruk i arbeidslivet (Universitetsforlaget) viser han hvordan maktspillet kan brukes for å påvirke andre, og hvordan du selv kan oppdage og forsvare deg mot maktmisbruk.

Intersubjektiv barneterapi

Målet i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi er å hjelpe barn og foreldre til å gjenopprette grunnleggende utviklingsprosesser, som emosjonsregulering. I Håndbok i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB). Kunnskapsgrunnlag, behandlingsprinsipper og eksempler (Fagbokforlaget) vektlegger forfatterne Unni Tanum Johns og Birgit Svendsen formulering av terapifokus, parallelt foreldrearbeid og tilpasning til enkelte familiens behov og ressurser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 6, 2016, side 482

Kommenter denne artikkelen