Du er her

Ferskvare

Publisert
3. februar 2016

Ansatte med munnkurv

«Å kunne si hva man mener som ansatt, er ikke selvsagt. Å benytte seg av sin ytringsfrihet er langt fra noen spøk. Særlig ikke hvis ytringene kolliderer med arbeidsgivernes krav om lojalitet.» Det skriver Gyldendal Arbeidsliv på baksiden av boka Moderne munnkurv. Ansattes ytringsfrihet i dagens Norge, skrevet av Maria Amelie og Dag Yngve Dahle. De har dybdeintervjuet ansatte som ytrer seg offentlig; om bakgrunnen for ytringene de kom med, om reaksjonene de møtte hos kolleger og ledelse, om det å bli oppfattet som bråkmaker og om konsekvensene det fikk. Synsvinkelen ligger altså hos den ansatte. Forfatterne presenterer også en undersøkelse blant ledere, som sammenlignes med ny forskning om ytring og varsling.

Tillit og kontroll

Målstyring, dokumentasjon og kontroll dominerer mye av dagens norske organisasjons- og arbeidsliv. Samtidig utmerker Norge seg i internasjonale sammenligninger med et generelt høyt tillitsnivå i samfunnet, lite korrupsjon. Dette er temaer i boka Tillit, styring, kontroll, redigert av Hans Christian Høyer, Sjur Kasa og Bent Sofus Tranøy, utgitt på Universitetsforlaget. Forfatterne tar opp tillit og kontroll i relasjonen mellom institusjoner, mellom aktører og individer innen institusjoner, og mellom individ og institusjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 2, 2016, side 147

Kommenter denne artikkelen