Du er her

Fagetikk ikke attraktivt

KJEMPER OM TOPPVERV Heidi Tessand (til venstre) ønsker å bli Psykologforeningens visepresident for fag- og profesjonspolitikk. Det vervet har Birgit Aanderaa i dag. Foto: Psykologforeningen/Arne Olav L. Hageberg

På Psykologforeningens landsmøte kan det bli flere kandidater å velge mellom til vervet som visepresident. Det er verre å finne folk til Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.

Publisert
3. februar 2016

DET KAN BLI kamp om verv til toppledelsen i Psykologforeningen.

– Det er aldri problem å finne kandidater til Psykologforeningens sentralstyre, sier valgkomiteens leder Jogeir Sognnæs.

Han sier at vervene i Fagetisk råd (FER) og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) er mer utfordrende. Valgkomiteen må bruke mye tid på våren på å lete etter folk som vil stille opp.

– Fagetikk er ryggraden i organisasjonen, og jobben der er like viktig som sentralstyrets arbeid, mener Sognnæs.

Han er usikker på hva som gjør at valgkomiteen får færre forslag til FER og AFEK, men sier at FER tradisjonelt har vært rekruttert fra Bergen og omegn, og at mange oppfatter det som en veldig krevende jobb. Det at man velges for to perioder, det vil si seks år, har nok også betydning, ifølge Sognnæs.

JOGEIR SOGNNÆS leder valgkomiteen i Psykologforeningen. Han ønsker åpenhet rundt valgprosessene foran landsmøtet i november. Foto: Privat

– Men selv om medlemmer i FER forteller om et krevende arbeid, forteller de samtidig om et veldig givende og lærerikt arbeid. Det skal ikke være folk som har tatt en spesialisering i fagetikk, som skal sitte der. Vi skal ha bredde og helhet, sier Sognnæs, som ønsker like stort engasjement for kandidater til FER og AFEK som til sentralstyret.

På et møte før jul vedtok styret i Akershus lokallag å nominere Heidi Tessand som kandidat til vervet som visepresident fra neste periode. Psykologtidsskriftet har spurt henne hvorfor hun ikke er kandidat til FER eller AFEK.

– Fordi jeg ønsker den stillingen der jeg har mest å bidra med, og der foreningen får mest utbytte av min kompetanse, svarer Tessand.

Kan bli kamp

Hvis landsmøtet i Psykologforeningen velger Heidi Tessand som visepresident, må en av de nåværende visepresidentene ut.

– Hvem skal ut, Heidi Tessand?

– Det er landsmøtet som velger sine ledere, så det gjenstår å se om de synes jeg er en aktuell kandidat. Jeg ønsker å bidra når det gjelder fag- og profesjonspolitikk, og Birgit Aanderaa har det vervet i dag.

Visepresident Birgit Aanderaa kommenterer Tessands kandidatur slik:

– Ja, da kan det hende at det blir mer enn en kandidat til vervet som visepresident. Det er fint at det er interesse for viktige verv i Psykologforeningen.

Psykologtidsskriftet ønsket kommentar fra president Tor Levin Hofgaard om Heidi Tessands kandidatur og fikk dette sitatet fra kommunikasjonssjef Gøril Wiker:

– Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard har ingen kommentar, verken til mulige utfall av landsmøtets valgprosess eller til valgkomiteens arbeid og ansvarsområde.

Et intervju med Heidi Tessand ble lagt ut på Akershus lokalavdelings side på Psykologforeningen.no i midten av januar[1]. Hun svarer dette på Psykologtidsskriftets spørsmål om hva det viktigste argumentet hennes er for at landsmøtet eventuelt skal velge henne.

– Jeg brenner for faget vårt, og har bred erfaring både fra kommune, psykisk helsevern, organisasjonsutvikling og ulike formidlingsarenaer. Jeg håper at Psykologforeningen ser verdien av å ha meg med på laget! svarer Tessand.

Psykologtidsskriftet har spurt Birgit Aanderaa om hvorfor landsmøtet eventuelt bør velge henne.

– Spesialistutdanningen er i en stor endringsprosess. Den grunnleggende strukturen begynner å komme på plass, men det er fortsatt omfattende arbeid igjen for at vi får se hvordan den nye strukturen kan underbygge de målene Psykologforeningen har satt seg. I dette arbeidet er det viktig med kontinuitet på fagsiden. Det er svært lenge siden det har vært kontinuitet på fagsiden i Psykologforeningen, svarer Aanderaa, og legger til at dette er en av grunnene til at hun er en god kandidat.

ØNSKER ÅPENHET

Den 9. juni kommer valgkomiteen med sin innstilling, som medlemmene skal ta stilling til på landsmøtet 23.–25. november.

– Landsmøtet vet lite om prosessen, og medlemmene i foreningen vet ikke alltid mye om kandidatene. Ville det ikke vært bedre med en mer åpen prosess, slik at medlemmene fikk vite mer om hvem de stemmer på?

– Vi er selvfølgelig for at landsmøtet skal vite noe om kandidatene, både de som valgkomiteen legger fram, og eventuelle motkandidater.

Sognnæs er klar på at komiteen ønsker åpenhet rundt prosessen.

– Psykologforeningen har ikke tradisjon for at det settes opp flere forslag. Det var uvanlig det som skjedde da Anne Kari Torgalsbøen var motkandidat til Tor Levin Hofgaard da han ble valgt. Valgkomiteen er glad for stort engasjement og åpenhet rundt valgene i organisasjonen, sier Sognnæs.

Sittende president Tor Levin Hofgaard har ikke signalisert at han vil gi seg. Ingen har meldt seg som motkandidater til vervet som president.

Psykologforeningens landsmøte 2016

  • Birgit Aanderaa er i dag en av to visepresidenter i Psykologforeningen, Heidi Tessand ønsker hennes plass.
  • Valgkomiteen for Psykologforeningen vil ha kandidater også til verv i Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.
  • Frist for å sende inn forslag er 1. mars.
  • 9. juni kommer valgkomiteen med sin innstilling som blir lagt fram på landsmøtet i november.

Fotnoter

  1. ^ . psykologforeningen.no/medlem/lokalavdelinger/akershus/aktuelt/energibunt-gaar-for-visepresidentvervet
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 2, 2016, side 100-101

Kommenter denne artikkelen