Du er her

Samarbeider godt med psykologer

HELSESØSTERLEDER Kristin Sofie Waldum-Grevbo. Foto: NSF.

Men helsesøsterleder er skeptisk til egne køer rett inn til psykologen etter vurdering fra skolen.

Publisert
4. juli 2017

– Det er for mye snakk om å fange opp alvorlige lidelser, og det snakkes mye om den store andelen av befolkningen som har psykiske lidelser.

Det sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund.

– Den viktigste oppgaven vi har, er å støtte barn, unge og familier slik at de kan mestre sitt eget liv med de utfordringene det byr på.

Hun synes det er bra at det kommer flere psykologer i kommunene.

– Jeg hører mange gode eksempler på godt samarbeid mellom psykologer og helsesøstre.

Waldum-Grevbo mener psykolog bør være et supplement og ikke en erstatning for helsesøstre. Noen få steder hører jeg om at kommuner ansetter psykologer istedenfor helsesøstre, det mener jeg er uheldig.

Helsesøstre trenger ifølge Waldum-Grevbo noen å drøfte saker med og noen å henvise videre til som også har god kjennskap til spesialisthelsetjenesten.

– Alle elever går på skolen, også de som er under behandling. Det betyr at det kan være viktig å få på plass god støtte i hverdagen slik at elever kan gjennomføre skoleløpet. Denne «tredjelinjefunksjonen» er det gull verd å samarbeide med psykolog om.

Hun er mer skeptisk til det hun omtaler som egne køer rett til psykologen etter vurdering fra skolen.

– Det er en pågående reform i barnevernet der det gjøres et forsøk på å tydeliggjøre barnevernets rolle som en instans for dem som trenger oppfølging. I det ligger det at de skal jobbe mindre med informasjonsarbeid i skolen, blant annet. Litt av den samme avgrensningen ønsker jeg når det gjelder psykologene, sier Waldum-Grevbo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 7, 2017, side 624

Kommenter denne artikkelen