Du er her

Doktorgrader

Avhandlingen undersøker endringer i fysisk helse og livskvalitet etter et kortvarig rehabiliteringsprogram for pasienter med KOLS.

Klasseromssamtalen kan være utfordrende for minoritetselever, fordi den krever mer enn det å mestre av norsk hverdagsspråk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side 107

Kommenter denne artikkelen