Du er her

Doktorgrader

Barn behandlet for akutt lymfatisk leukemi har dårligere fungering enn normalpopulasjonen hva angår livskvalitet og psykisk helse.

En kvalitativ komparativ studie av barn vokst opp på barnehjem og barn vokst opp på sanatorium.

Genene har stor betydning for subjektiv opplevelse av lykke og velvære, og beskyttelse mot angst og søvnproblemer.

Avhandlingen belyser endringer i henvisninger til BUP i Norge og hvilke faktorer som fører til henvisning. Omfang av belastninger som overgrep, omsorgssvikt, smerte og søvnproblemer er også kartlagt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side 892-893

Kommenter denne artikkelen