Du er her

Samlivsbrudd

Mangelfull lov Med dagens mangelfulle barnelov er det mange tusen norske barn som ikke ser sin pappa en vanlig måned etter samlivsbrudd. Dette er et alvorlig brudd på barns juridiske rettigheter.

Terje Torgersen debatterer i Bergens Tidende 21. juni

Etter bruddet – Fedre er kommet på banen, og politikerne diskuterer muligheten for delt foreldrepermisjon. Men hva med etterpå, når samlivsbruddet har skjedd? Det virker ikke slik på rettspraksis at pappa er like viktig etter et samlivsbrudd som før bruddet.

Camilla Fossum Pettersen til Psykisk helse 27. juni

Likestillingsbaksiden Han mener baksiden av likestillingsmedaljen er at langt flere fedre ønsker delt samvær, og dermed blir det ofte kamp om barna. — Det å ha foreldre som hater hverandre, det er ikke for amatører. Barna står i fare for å bli psykiatriske pasienter. Mange blir sendt til spesialisthelsetjenesten med uro og konsentrasjonsvansker, og kommer ut med en ADHD-diagnose som strengt tatt er ganske urettferdig.

Reidar Hjerman til Fedrelandsvennen 1. juli

Eldrebrudd Eldre kvinner som har store problemer med samlivet, vegrer seg mye mer for å flytte ut enn yngre. Men de er også påvirket av det moderne samfunn der det er både lov og ofte lurt og nødvendig å gå ut av destruktive parforhold.

Solveig Vennesland i Allers 3. juli

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 8, 2017, side 765

Kommenter denne artikkelen