Du er her

Problematisk valgfrihet

Endringsresistens: På grunn av tvangspsykiatriens endringsresistente holdning har utallige tiltaksplaner for å begrense tvangen vært resultatløse. Sentralt i formålet bak Høies pålegg er å styrke pasientenes rett til selvbestemmelse og la dem velge bort medisinene.

Ketil Lund i Aftenposten 13. juli

Ministerstyrt: Karterud kommenterer ikke det problematiske med at en helseminister skal styre psykosebehandlingen ved å innføre en behandlingspakke som ikke er undersøkt tilstrekkelig, og som ikke er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer.

Jan Ivar Røssberg i Aftenposten 14. juli

Riktig: – Det er ingen tvil om at mange medisiner har bivirkninger som er veldig alvorlige, og da er det riktig at sykehuset dreier mer mot medisinfrie tilbud.

Borghild Spiten Mathisen til Fædrelandsvennen 15. juli

Vurderingsløst: Vi har påpekt faren ved at behandlingstilbudet ved psykoser blir endret uten at det har gjennomgått en grundig vurdering slik som er etablert i nasjonale og internasjonale retningslinjer. I dette tilfellet er ikke slike prosedyrer blitt fulgt.

Ole A. Andreassen, Ulrik Malt og Jan Ivar Røssberg i Aftenposten 18. juli

Fortsatt kamp: Lege Elisabeth Swensen mener pasienter har større valgfrihet enn de har godt av. (…) Innlegget, som sikkert er skrevet i beste mening, viser at det nødvendig for pårørende og pasienter å fortsette med å kjempe for medbestemmelsesrett.

Frøydis Lilledalen i Klassekampen 18. juli

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 8, 2016, side 645

Kommenter denne artikkelen