Du er her

Robotskepsis

Vi ønsker ikke roboter som ligner oss selv.

Sosiale roboter er i skuddet som aldri før, men nå viser en ny studie, publisert i International Journal of Social Robotics i januar i år, at mennesker er skeptiske til roboter som i for stor grad ligner oss selv for mye. I studien har forskerne vist bilder og filmer av ulike typer roboter, fra svært maskinaktige til svært menneskelignende, til et utvalg personer, og analysert responsen deres. Jo mer menneskelige robotene framstod, jo mer betenkt var utvalget til å bruke robotene. Forskerne Francesco Ferrari og Maria Paola Paladino fra Universitetet i Trento, Italia, og Jolanda Jetten fra University of Queensland, Australia, tolker resultat slik: Det vi ikke liker med antropomorfe roboter, er at de i for stor grad oppleves som et angrep på vår egenart. Spørsmålet er likevel om testpersonene reagerte på denne måten fordi sosiale roboter er et nytt fenomen og at det tar tid til å bli vant til dem, eller om aversjonen er mer generell og tidløs. Det gir studien ikke noe svar på.

Kilde: http://link.springer.com/article/10.1007/s12369-016-0338-y

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 8, 2016, side

Kommenter denne artikkelen