Du er her

Valg og nominasjoner i Oslo lokallag

Vi i Oslo-styret beklager at vi ikke gjorde valget i tråd med vedtektene. 

Publisert
2. mars 2020

Det har vært publisert flere debattinnlegg her i tidsskriftet under vignetten «Demokrati i Psykologforeningen» etter landsmøtet (Tisløv & Flor 2019, Frøyland 2019, Holen 2020, Tisløv & Flor 2020). I den forbindelse har valg av landsmøtedelegater i Osloavdelingen blitt omtalt. 

Psykologforeningen har mer å gå på i sin demokratiutøvelse

Styret i Oslo lokalavdeling gikk inn for at valg av delegater til landsmøtet skulle foregå ved å la alle som ville stille, delta i det elektroniske valget på like fot, altså uten siling fra en valgkomité. Slik ble det opp til alle medlemmene i lokallaget å velge hvem vi skulle sende som våre landsmøtedelegater. Dette var etter vår vurdering en transparent måte å gjøre det på. Vi i Oslo-styret beklager at vi ikke gjorde valget i tråd med vedtektene. Vedtektene for lokalavdelinger sier at styret skal aktivisere valgkomitéen, som så skal lage en innstilling basert på de som har meldt sin interesse for å være delegater. 

På medlemsmøtet i lokallaget 10.10. ble landsmøtesakene og delegatkandidatene presentert. Vi skulle også ha hatt en presidentdebatt, men da det på dette tidspunktet bare var én kandidat som stilte til valg, benyttet vi tiden til en dialog med den gjenværende presidentkandidaten. 

Ingvild Stjernen Tisløv og Jørgen Flor må feie for egen dør. De har ikke forstått særlig mye av hva et demokrati er.

Fristen for å melde sin interesse for å representere Oslo lokallag på landsmøtet var satt til 12.10., slik at også medlemmer som ble motivert på lokallagsmøtet den 10.10., skulle få anledning til å stille. I møtet ble det informert om at det var åpning for engasjerte medlemmer til å bruke kvelden til å finne ut av om de selv ville stille til valg som landsmøtedelegat. Det elektroniske valget ble sendt ut den 13.10. til alle Oslo-medlemmer. 

HVA KAN VI LÆRE AV VALGET AV LANDSMØTEDELEGATER 2019? 

I styret har vi lært at det er viktig alltid å dobbeltsjekke hvilket handlingsrom vedtektene gir, før en setter i gang slike prosesser. Vi tenker også at det kan være hensiktsmessig at det fra sentralt hold arrangeres oppfriskning/aktivisering av kunnskapene om prosedyrene som hører til i et landsmøteår. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 3, 2020, side 213

Kommenter denne artikkelen