Du er her

valg

Psykologforeningen
Publisert
2. mars 2020

Vi i Oslo-styret beklager at vi ikke gjorde valget i tråd med vedtektene.