Du er her

Debatt

Blikket på diagnoser og juss er det enkleste ved Breiviksaken. Vi bør snakke mer om og med sinte unge menn, og om hvilket debattklima vi vil ha.

I juliutgaven av Tidsskriftet kritiserer journalist og forfatter Øyvind Strømmen et tidligere innlegg fra min side i en debatt med Arne Klyve. Han starter dessverre med å feilsitere meg.

I august-nummeret av Tidsskriftet har Tor-Johan Ekeland et engasjerende bidrag til psykologenes selvforståelse. På ett punkt mener jeg Ekeland gjør en feilslutning.

Psykologforeningen må bli en aktiv forskningspolitisk aktør både for å oppfylle sitt eget prinsipprogram og for å bidra til bedre psykiske helsetjenester. Derfor bør forskning være hovedsatningsområde i neste landsmøteperiode.

Mens det er uakseptabelt å gi uttrykk for rasisme, homofobi og kjønnsdiskriminering, er det helt legitimt å uttrykke negative holdninger om aldring.

Psykiske lidelser er sykdommer som må behandles, på samme måte som når du må sy igjen et åpent sår eller gipse en brukket legg.

Regjeringen svikter. Fastpsykolog er en god løsning, men kall det folkepsykolog.

Vi aksepterer at flere og flere blir satt utenfor arbeidslivet, uten å stille kritiske spørsmål om hvorfor, og hvordan vi kan forhindre det.

Fastpsykologordning er et godt initiativ, men det er en del utfordringer med forslaget.

Kan hende er det kjoerlighetens mange nyanser som gjør mindfulness så allmenngyldig. Vi må diskutere hvordan mindfulness kan kombineres med mer tradisjonell psykologisk intervensjon

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side 898-913

Kommenter denne artikkelen