Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. mai 2004

Enhver psykoterapiform er skjemabasert i den forstand at den søker å forklare psykiske lidelser ut fra generelle prinsipper. Det utelukker muligheten av teknisk handling i Skjervheims forstand.

Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004

Det finnes et press i retning av å legitimere psykoterapi som spesifikke teknikker. Dette truer psykote-rapi som et fritt og utforskende møte mellom pasient og terapeut.

Debatt
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. mars 2004
Debatt
Publisert
1. januar 2004
Debatt
Publisert
1. januar 2004

Det fremmes hvert år mange hundre saker for helsetilsynet.

Sider