Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004

Enhver psykoterapiform er skjemabasert i den forstand at den søker å forklare psykiske lidelser ut fra generelle prinsipper. Det utelukker muligheten av teknisk handling i Skjervheims forstand.

Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004
Debatt
Publisert
1. mai 2004

Det finnes et press i retning av å legitimere psykoterapi som spesifikke teknikker. Dette truer psykote-rapi som et fritt og utforskende møte mellom pasient og terapeut.

Debatt
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. mars 2004

Sider