Du er her

Anmeldt

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2020

Å forenkle komplekse terapeutiske fenomener har sine fordeler. Men å devaluere andre terapiformer er mindre konstruktivt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2020

Bretteville-Jensen og Bramness planter cannabisen i kulturen i en leservennlig og solid antologi.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2020

Gjennom rettsteiknar Ane Hems fortelling blir me vitne til kor stor vekt ei sakkunnigvurdering blir tillagt i ei barnevernsnemnd.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2020

Boken Alt som lever, må dø presenterer alternativer til en medisinsk forståelse av døden, men skaper distanse til temaet.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden. 

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Hvordan vi skal møte mennesker som lider, er ikke verdinøytralt.

Anmeldt
Publisert
2. mars 2020

Politikere som Siv Jensen burde lese denne glimrende antologien om forebygging av ekstremisme.

Anmeldt
Publisert
2. mars 2020

Meldeplikt til barnevernet gir et opplysende og forstemmende innblikk i hva som kan ligge til grunn for en bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2020

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2020

Elisabeth Norman får en til å fundere over de uendelig mange måtene tanker og affekter er bundet sammen på.

Sider