Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
31. januar 2017

Sture Bergwall tar et kraftig oppgjør med det han mener var sekterisk terapi, isolert rettspsykiatri og jus på ville veier.

Anmeldt
Publisert
3. januar 2017

Man kan ha det brukbart selv med demens.

Anmeldt
Publisert
3. januar 2017

Boken er et viktig tilskudd til det miljøterapeutiske arbeidet med skrøpelige eldre.

Anmeldt
Publisert
1. desember 2016

Anlov P. Mathiesen beskriver bedre enn han forklarer korrupsjon på rusfeltet.

Anmeldt
Publisert
1. desember 2016

Boka formidler en kompleks forståelse av rusmiddelavhengighet, med vekt på nevrobiologiske prosesser.

Anmeldt
Publisert
2. november 2016
Anmeldt
Publisert
2. november 2016

Hjorths språk lar oss fornemme kraften i individets trang til å finne seg selv.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Å vise fram det som er, uten autoriteter som forteller hva som er «sant», var noe av drivkraften bak «Jeg mot meg».

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Aktuell og oversiktlig, men svikter i formidlingen.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

I selvhjelpsboken til Berge og Fjerstad finnes gode råd i fleng om hvordan leve godt med sykdom.

Sider