50 år med Psykologtidsskriftet

Jubileumsutgaven bør leses fra perm til perm.

Publisert
2. oktober 2023
Portrett av kvinne i svart-hvitt
Sjefredaktør Katharine Cecilia Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.

I 1973 ble psykologens medlemsblad PSYKOLOGEN til Tidsskrift for Norsk psykologforening. Målet for Jubileumsutgaven er å vise frem tidsskriftets historie som delingsarena for norske psykologer – ved å belyse litt av det som er behandlet i spaltene våre siden da. Redaksjonen har brukt det siste året på å dykke ned i arkivene med formidable mengder fag­stoff. Vi forsto raskt at det er umulig å vise hele bredden, og valgte derfor å trekke frem noen tema som har vært gjen­nomgående tematisert i perioden 1973–2023. Klinisk psykologi har udiskutabelt fått mye av spalteplassen, men det er ingen mangel på tekster fra andre psykologiske fagområder. Etter flere runder i redaksjonen og vanskelige valg, endte vi opp med elleve temaer som presenteres på ulike måter; enten i lengre oppsummeringer eller i korte tidslinjer.

Til temaene har vi knyttet lister med tekster som vi mener gir nyttig innblikk og kontekst til historien. Mange av tekstene har ikke vært tilgjengelig på nettsiden tidligere.

For å formidle mer enn det er rom til i tekst, har vi produsert en podkastserie til jubileumsutgaven. I episodene går vi dypere inn i temaene vi tar opp i utgaven – og med et mer selvkritisk blikk.

Endringen i 1973 markerte grunnstenen for det profesjonelle tidsskriftet vi har i dag. En annen sentral milepæl var innfø­ringen av Redaktørplakaten og journalistikk fra 1998, under Torkil Berge som sjefredaktør. Redaksjonen består i dag av sju årsverk, publiserer både på papir og på nett og distribuerer blader til 11 000 mottakere.

Tidsskrift for Norsk psykologforening anno 2023 er noe helt annet enn i 1973. I dagens samfunn finnes et vell av ulike typer medier og plattformer for kommunikasjon. Psykologprofesjonen, psykologifaget og psykologroller har foldet seg ut i en stor bredde. Dette er utviklinger som gir redaksjonen både utfordringer og muligheter. Vi tar ikke vår posisjon som felles arena for norske psykologer for gitt. Målet vårt er å utgi et fagtidsskrift som oppleves rele­vant for alle psykologer, uansett hvor de arbeider eller hvilken rolle de har. Vi er spente på fremtiden og vil takke alle som har bidratt med å legge fundamentet.

 

 

Merknad: Dette er en kortversjon av leder i papirutgaven

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 10, 2023, side 542-543

Kommenter denne artikkelen