Du er her

Stig Leiv Wammer (1954–2021)

Stig Leiv Wammer

Vår kjære kollega og venn Stig Leiv Wammer døde etter lang tids sykdom den 2. desember 2021, 67 år gammel. Stig var spesialist i klinisk psykologi, barn og ungdom. Han var en varm, humoristisk, åpen og interessert fagperson og en menneskevenn.

Vi fikk ham som kollega på Krise- og utredningsenheten (KE) på BUPA, Ullevål sykehus, på begynnelsen av 2000-tallet. Vi ble en nær vennegjeng, mye takket være ham og hans lune og hjertevarme personlighet. Fra Søndre Nordstrand BUP kom Stig inn i teamet som en ettertenksom og inspirerende fagperson. I arbeidet fant han lett tonen med både barn og foreldre. Stig hadde en særegen evne til å komme i kontakt med barn og hadde en genuin interesse for barns verden. Faglig sett viste han stor bredde, var godt orientert og leste mye. Dersom han skulle velge et særlig interessefelt, ville han nok selv ha fremhevet eksistensiell psykologi, ikke minst Irvin Yalom. Han var også opptatt av eksistensiell filosofi og kunne titt og ofte sitere Kierkegaard i lystig lag. I arbeidet med barn var han opptatt av å nå inn til barna via kreative metoder, og var glad i å bruke sandkasse, tegning og lek.

Stig var en habil jazzpianist og spilte gjennom mange år i rhythm and blues-trioen Sagene lunsjband. Han var en ektefølt frankofil, han var interessert i kunst og litteratur, og det var han som tok initiativet til å etablere filmklubben med oss gamle KE-kollegaer. Gjennom mange år har det å møtes til et godt måltid og se en god film i lag etterpå gitt oss mye hygge og inspirasjon.

Stig var en familiemann. Han delte mye fra familielivet sitt og snakket alltid om familien med stor varme. Ikke minst var han lykkelig over barnas dyptgående interesse for musikk. De siste årene ble Stigs liv preget av alvorlig sykdom. Han beholdt likevel den tette kontakten med oss vennene fra KE, og vi har hatt mange fine treff også gjennom sykdomsperioden. I begynnelsen av desember 2021 måtte han gi tapt. Stig etterlater seg et stort tomrom og et dypt savn. Vi minnes Stig med stor takknemlighet for alt vi fikk oppleve sammen! Våre tanker går til Siv og til hans tre barn Lisa, Alfred og Ellinor.

Lesley June Farstad og Margrethe Treider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 3, 2022, side 234

Kommenter denne artikkelen