Du er her

Odd E. Havik (1944–2022)

Odd E. Havik

Odd E. Havik døde etter lang tids sykdom 30. januar 2022. Han var født 30. mai 1944 i Snåsa.

Vi har vært Odds studiekamerater, kolleger og venner gjennom mange år.

Odd engasjerte seg tidlig både i selve faget og i studentpolitikken. Han ble leder av psykologistudentenes fagutvalg og hadde en naturlig autoritet og tydelighet som preget ham hele livet.

Da Universitetet i Bergen søkte etter annenavdelingsstudenter, valgte Odd og vi andre å dra. Vi holdt sammen i studier og fritid. Toril kom til Bergen våren 1970. Fra da av ble et nytt begrep etablert: TorilogOdd.

Vi var de første profesjonsstudentene i psykologi i Bergen og fikk oppgaver og utfordringer som noen ganger var i grenseland med tanke på den kompetansen vi hadde.

Odd fikk en imponerende karriere. Vi var pionerer i psykologistudiet i Bergen, der Odd ble igjen og var med på å utvikle et bunnsolid miljø. Hans arbeidskapasitet og faglige dyktighet førte til mange oppdrag, og han vek aldri unna når det gjaldt å ta på seg viktige oppgaver.

Fra 1990 var han professor i klinisk psykologi. Odd ble landets første professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han ledet store prosjekter innen behandlingsforskning og personlighetsdiagnostikk. I tillegg var han dekan ved det Psykologiske fakultet. På hans 70-årsdag holdt universitetet en æreskonferanse som oppsummerte hovedinteressen hans: «Klinikknær forskning og forskningsnær klinikk.» I den anledning uttalte han at helsevesenet ikke er en garantist for et smertefritt liv. For Odds del ble helsevesenets begrensninger sanne. Vi tenker på utfordringene han og Toril etter hvert sto overfor.

Odd var ikke bare en fremstående representant for faget, han var også en nær venn. Samværet med TorilogOdd var preget av raushet, varme, humor og latter. Vi har vært på utallige turer sammen og delt mye fest og moro.

Både hverdagsmiddager og festmåltider ble båret frem fra det Havikske kjøkken.

Odd var allsidig og kunnskapsrik. Han interesserte seg for billedkunst og litteratur, men var også oppfinnsom og nevenyttig.

Vi minnes med vemod det brede smilet og de underfundige kommentarene til Odd når han nå er borte. Våre varmeste tanker går til Toril, Jo, Tone og barnebarna.

Bjørg Grova

Erik Larsen

Britt Venner

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 3, 2022, side 235

Kommenter denne artikkelen