Du er her

Nr. 5 2024 - Skyld, skam og nyliberalisme

Aktuelt
Publisert
24. april 2024

Det er 16 år siden sist. Nå lanserer Helsedirektoratet nye retningslinjer for selvmordsforebygging.

mann på parkbenk foran trær
Aktuelt
Publisert
24. april 2024

Nye retningslinjer for selvmordsforebygging. Dette er den største endringen.

Fagessay
Publisert
30. april 2024

I dagens samfunn er skamfølelsen mer tilgjengelig enn skyldfølelsen. Det kan bidra til økt psykologisk sårbarhet i kulturen.

mann med langt skjegg og mørk skjorte foran lys bakgrunn
Fra praksis
Publisert
30. april 2024
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. april 2024
Oppsummert
Publisert
30. april 2024

Mye tyder på at personlighetsfungering blir viktigere enn personlighetstrekk i valg av tiltak og behandling.

Tor Erik Nysæter. Foto: privat
Fagessay
Publisert
30. april 2024

Freuds gjentakingstvang, som eit uttrykk for dødsdrifta, kan brukast til å forstå ekstrem kroppskontroll, fundamentalisme og menneskets kontroll over naturen.

Etikkpanelet
Publisert
30. april 2024

Å involvere barna har ulemper, men tar barnas rett til å bli hørt på alvor. Deltagelse kan gi en opplevelse av påvirkningskraft.

Kommentar
Publisert
23. april 2024

At styret i Norsk psykiatrisk forening ønsker at psykiatere skal være enerådende i ledelse av psykisk helsevern, er ikke så overraskende. Men det er vanskelig å se hvilket problem et psykiaterhegemoni reelt skal løse

Debatt
Publisert
12. april 2024

Psykologer har ikke grunnlag for skremmeretorikk eller anbefalinger om lovregulert skjermbruk.

Portrett av smilende kvinne mot uklar naturbakgrunn
Kronikk
Publisert
30. april 2024

Psykologer må nå russen med kunnskap om faresignaler og konsekvenser av skadelig alkoholbruk.

Debatt
Publisert
11. april 2024

Før hjerneforskningen gjør enorme framskritt, har det begrenset nytteverdi å snakke om miljøets påvirkning på hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Nye stemmer
Publisert
30. april 2024

Med dekning over hele landet har tilbudet nådd en sentral milepæl. Her er svar på vanlige spørsmål.

Bokanmeldelse
Publisert
30. april 2024

Svend Brinkmann går til krig mot opplevelsessamfunnet i sin nye bok, hvor han argumenterer for at opplevelser ikke finnes.

Bokforside
Bokessay
Publisert
30. april 2024

Mentalization-Based Treatment for Pathological Narcissism er en sårt tiltrengt nyvinning. La oss håpe den kan børste støv av narsissisme-begrepet.

Bokforside