Du er her

Velkommen, 2023

Portrettbilde av sjefredaktør Katharine Cecilia Williams
Sjefredaktør Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.

Dette blir den siste lederen jeg skriver.

Publisert
2. januar 2023

Norsk psykologforening har siden 1964 utgitt medlemsblad, tidligere under navnet PSYKOLOGEN. Nesten ti år etter opprettelsen, fikk psykologenes medlemsblad ny layout og ny tittel. Juli 1973 kom Tidsskrift for Norsk psykologforening ut i sin første utgave, hvor redaksjonen redegjør: «Vi håper medlemmene vil like det nye navnet, så vel som det nye innholdet, og at det vil inspirere mange til å sende bidrag.»

Og det gjorde norske psykologer. Tidsskrift for Norsk psykologforening fyller altså 50 år til sommeren. Vi kommer tilbake til dette, men jeg kan likevel avsløre at akademisk ytringsfrihet og debattkultur er tema vi særlig vil trekke frem i året som akkurat har startet.

I likhet med medieverdenen for øvrig har Psykologtidsskriftet vært gjennom en utvikling de senere år, som ikke minst omfatter offentlig ordskifte. Anno 2023 føles det utdatert å skulle operere med en plattform avholdt til én stemme. Med sin plassering har lederen en fremskutt posisjon, og derfor har jeg reflektert mye rundt hvordan denne spalteplassen skal eller bør brukes.

Som redaktør for psykologenes fagtidsskrift er jeg opptatt av å fremme uenighetsfellesskapet, og av å arbeide aktivt for at stemmer blir hørt. På lederplass har jeg opplevd det som en vanskelig øvelse å balansere mellom å markere et synspunkt og samtidig gi rom for uenighet i det felleskapet Psykologtidsskriftet skal være. Resultatet blir fort enten intetsigende eller uten rom for en reell meningsutveksling. Derfor blir dette den siste lederen jeg skriver.

I enkelte sentrale saker vil jeg fortsatt ytre meg, men ikke på en lederplass. Slik vil jeg bidra til en fri meningsarena som vi deler i et fellesskap.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 1, 2023, side 1

Kommenter denne artikkelen