Du er her

Debatt og kommentar

Jeg leser at psykologkollegaer advarer mot bruk av hijab i jobbsammenheng, og reagerer med vantro. Kan det virkelig være sant?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 6, 2008, side 780-781

Kommenter denne artikkelen