Du er her

Seksuelle overgrep

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2024
Psykologtidsskriftet mellom linjene
Publisert
2. oktober 2023
Forsknings­intervju
Publisert
21. august 2023

En spesiell metode kan gjøre forskjell i arbeidet med unge som forgriper seg på jevnaldrende. Men det kan være et sjansespill å ta den i bruk, mener Bodil Sørheim og Tuva Melsom.

Bodil Sørheim og Tuva Melsom. Foto: Per Halvorsen.
Vitenskapelig artikkel
Publisert
21. august 2023
Fra praksis
Publisert
30. juni 2023

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus tilsier at voksne søker hjelp for å unngå å handle på seksuell interesse for barn.

Debatt
Publisert
6. juni 2023

Barn fortjener tiltak som effektivt forebygger og avdekker vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Faglig debatt er en forutsetning for å utvikle slike tiltak.

Heidi Wittrup Djup. Foto: NTB
Debatt
Publisert
25. mai 2023

Kritikken mot filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» vitner ikke bare om artikkelforfatternes manglende forståelse for helsesykepleieres kompetanse og rolle. Den demonstrerer også mangel på innsikt i hvordan filmen brukes.

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere. Foto: Norsk sykepleierforbund
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Ballongselger pg barn
Fra praksis
Publisert
31. januar 2017

I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Den lange latenstiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat.

Fra praksis
Publisert
2. november 2016

Vi må gripe inn når vi får vite at et barn har begått et seksuelt overgrep mot et annet barn. Men hvordan?

Sider