Du er her

psykoterapi

Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. april 2024
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Jon Vøllestad et al. presenterer Unified Protocol, der målet er å fremme ferdigheter i emosjonsregulering.

Intervju
Publisert
31. juli 2023

Glenn Waller mener mange terapeuter er for snille i terapirommet. – Konsekvensen er at færre får hjelpen de trenger, sier mannen bak begrepet terapeutisk avsporing.  

Bokanmeldelse
Publisert
28. april 2023

Hvordan bidrar klienter til endring i terapi? Ny bok oppsummerer kunnskapen om klientfaktorer, og gir nyttige tips til klinikere.

Omslagsbilde av boken The other side of psychotherapy
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. mars 2023
Mann med kort hår og briller mot lys bakgrunn
Bokanmeldelse
Publisert
30. mars 2023

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi er en vital fagbok fra et utrydningstruet behandlingsmiljø.

Omslagsbilde av boken Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Fagessay
Publisert
29. mars 2023

Bruk av metaforer kan fremme gode terapiprosesser. Men metaforene har ulike roller avhengig av terapiform.

Hånd med vannkanne som vanner blomster som vokser opp av hode
Kommentar
Publisert
18. november 2022

Psykologien bygger på ulike kilder til kunnskap om mennesket, og Eide-Midtsands fagessay i juli formidler klart at psykoterapeutisk forståelse også kan hentes fra poesien.

Fagessay
Publisert
1. november 2022

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Sider