Du er her

psykoterapi

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2008

Femfaktormodellen for personlighetstrekk brukes primært for å vurdere den såkalt normale personlighet. I hvilket forhold står begrepene i denne modellen, som NEO PI-R måler, til de begrepene som benyttes i forståelse av pasienter med personlighetsproblemer?

Teoretisk artikkel
Publisert
11. februar 2008

En utfordring i terapi med mennesker med utviklingshemning er deres kognitive begrensninger. Men det nære, oppmerksomme samværet, og et felleskap basert på forståelse og aksept, krever ikke intellektuelle ressurser.

Teoretisk artikkel
Publisert
4. desember 2007

Det ligger også biologiske forhold til grunn for forskjeller i gutters og jenters lek. Gutters preferanse for røff fysisk lek gir dem et handikap i den moderne skolen og i tradisjonell psykoterapi.

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Et vesentlig bidrag til den relasjonelle psykoanalysen er det moderne kleinianske synet på psykoanalytikerens strev i motoverføringen. Ved å forstå dette ubehaget kan analytikeren komme et skritt nærmere i forståelsen av pasientens problemer.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2007

ACT er en såkalt tredje generasjons atferdsorientert psykoterapi. Den vektlegger psykologiske fenomeners kontekst og funksjoner, normale verbale prosesser som årsak til patologi, og betydningen av oppmerksom tilstedeværelse.

Teoretisk artikkel
Publisert
31. januar 2007

Ved vegetativ identifisering identifiserer terapeuten seg kroppslig med pasientens kropp, og får informasjon om pasientens følelser. Denne nevrobiologisk forankrete prosessen kan være et grunnlag for terapeutisk empati.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2006

Ved eksternalisering beskrives enkoprese-problemet som et eget vesen med egen vilje. Det er ikke barnet som er problemet, bare problemet er problemet, og barnet inspireres til å ta opp kampen.

Originalartikkel
Publisert
1. februar 2006

The clients’ unfamiliarity with the notion of psychotherapy poses a major challenge for the therapists in Gaza. The appreciation of insight-oriented therapy as a universally applicable model of therapy should be re-examined.

Originalartikkel
Publisert
1. november 2005

Den terapeutiske alliansen er en vesentlig del av alle former for psykoterapi. Men er alliansen å forstå som en nødvendig forutsetning for terapi, eller som en kurativ faktor i seg selv?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2005

Det skjer en rivende utvikling innen nevrovitenskap og eksperimentell psykologi med stor betydning for psykoterapi. Forskningen gir økt forståelse av hvordan den emosjonelle kroppstilstanden hos pasient og terapeut utspiller seg, og hvorfor denne emosjonelle dialogen kan fremme endring.

Sider