Du er her

foreningskritikk

Debatt
Publisert
24. april 2024

En ubetenksom fordømmelse kan utilsiktet bli propaganda for krigsforbrytere.

Debatt
Publisert
21. mars 2024

Økt fagetisk bevissthet oppnås bedre ved refleksjon enn ved dom.

Debatt
Publisert
14. mars 2024

Psykologforeningens krav om «psykolog-ren» spesialistutdanning har et syltynt faglig grunnlag.

Portrett av kvinne mot svart bakgrunn
Debatt
Publisert
22. februar 2024

Uttalelser som gjelder krigen i Gaza, er besluttet av politisk ledelse og basert på demokratisk vedtatte prinsipper.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Meninger
Publisert
19. februar 2024

Spesialistutdanningen i samfunnspsykologi mangler kontekst, sammenheng og et kritisk blikk.

Ung kvinne med briller
Meninger
Publisert
17. februar 2024

Hvordan Fagetisk råd vurderer klagesaker i dagens modell, blir en godt bevart hemmelighet for klager og samfunnet for øvrig.

Kvinne og mann, begge med briller
Debatt
Publisert
31. januar 2024

Psykologforeningens selektive solidaritet tydeliggjør nødvendigheten av å få nedfelt retningslinjer for dens engasjement i internasjonale konflikter.

Debatt
Publisert
31. januar 2024

Den nye ordningen kan redusere muligheten for strategisk bruk, og tydeligere kommunisere klageprosessens formål.

Debatt
Publisert
23. januar 2024

Fagetisk råd forsvarer en meningsløs klageprosess som ikke bidrar til læring.

Mann med briller og med solen i ryggen
Debatt
Publisert
23. januar 2024

Helsepersonell har et etisk ansvar for å aktivt forholde seg til menneskerettighetene.

Sider