Du er her

fagetikk

Debatt
Publisert
21. mars 2024

Økt fagetisk bevissthet oppnås bedre ved refleksjon enn ved dom.

Meninger
Publisert
17. februar 2024

Hvordan Fagetisk råd vurderer klagesaker i dagens modell, blir en godt bevart hemmelighet for klager og samfunnet for øvrig.

Kvinne og mann, begge med briller
Debatt
Publisert
31. januar 2024

Den nye ordningen kan redusere muligheten for strategisk bruk, og tydeligere kommunisere klageprosessens formål.

Debatt
Publisert
23. januar 2024

Fagetisk råd forsvarer en meningsløs klageprosess som ikke bidrar til læring.

Mann med briller og med solen i ryggen
Debatt
Publisert
10. januar 2024

Det oppleves lite anerkjennende for klager at nær sagt enhver klage til Fagetisk råd leder til innkalling og reflekterende samtale.

Kvinne med mørkt, langt hår
Debatt
Publisert
10. januar 2024

Fagetisk råd gav ikkje Grøndahl hjelp til å identifisere relevante etiske tema og problemstillingar.

Kvinne og mann, begge med briller
Debatt
Publisert
5. januar 2024

Målet med Fagetisk råds klagebehandling er å fremme refleksjon og læring. Psykologers medvirkning i prosessen er både en forpliktelse og et medlemsgode.

Kronikk
Publisert
2. januar 2024

Fagetisk råd presset frem fagetisk refleksjon uten at det var klart hvilken fagetisk retningslinje som var brutt.

Illustrasjon til kronikk i 1/2024. Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
12. september 2023

Hjelp oss med å motarbeide at slaget mellom ressurser og behov utkjempes i pasientenes epikriser. Både psykologer og pasienter fortjener bedre.   

Kirsten Holtmon Resaland. Fotograf: Lillan Hjellum
Etikkpanelet
Publisert
1. september 2023

Hva gjør vi mot barn og unge hvis vi av kapasitetshensyn skriver dem ut for tidlig – og så skylder på dem? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark

Sider