Du er her

autisme

Debatt
Publisert
1. desember 2023

Jeg husker knapt å ha møtt noen med Asperger som vil kalles noe annet.

Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Her er et lynkurs til deg som arrangerer mestringskurs for pasienter med Asperger syndrom. 

Fra praksis
Publisert
1. september 2023

«Jeg har blitt flinkere til å forklare andre at hodet mitt fungerer annerledes.»

Portrett av mann mot tåkelagt naturbakgrunn
Debatt
Publisert
31. august 2022

Den atferdsanalytiske behandlingsmetoden EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er viktig for å øke autisters livskvalitet, autonomi og selvstendighet i ungdoms- og voksenårene.  

Debatt
Publisert
30. juni 2022

Det vil kunne tjene Svein Eikeseth som atferdsanalytiker å lytte til kritikken mot konverteringsterapi.

En hånd som kaster en stein
Debatt
Publisert
25. mai 2022

Nevromangfoldbevegelsen har rett i at det ikke er fordi man er autist, man trenger behandling. Men deres motstand mot EIBI bygger på studier som ikke holder mål – verken metodisk eller etisk.

Debatt
Publisert
26. april 2022

Vi forstår at EIBI-forkjemperne selv tror at metodikken de forfekter, er den beste, men forskning viser at det ikke stemmer. 

Jente som holder en pappmaske foran ansiktet
Debatt
Publisert
28. mars 2022

Nevromangfoldbevegelsens prinsipielle motstand mot EIBI kan resultere i at barn med autismespekterforstyrrelse (ASD) mister muligheten til et bedre liv. 

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Kjære psykologspesialist – vi må snakke litt. Vi må snakke litt om hvordan du ser på autismespekterforstyrrelser.  

Fagessay
Publisert
3. mai 2021

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

Bilde fra TV-serien Atypical

Sider