Du er her

autisme

Autisme og psykisk helse
Publisert
2. mars 2020

Psykiske helsevansker er utbredt ved autismespekterforstyrrelser (ASF), men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med ASF og utviklingshemming. Vi undersøkte instrumentenes egnethet i klinikken.

Fra praksis
Publisert
3. august 2018

Autismen veier tyngst i behandlingen av barn med autisme og komorbid spiseforstyrrelse.

Anmeldt
Publisert
5. april 2018

Boken omhandler særlig autisme hos voksne personer. Den vil angå mange.