Avgrens søket

Forfatter

1. juli 2020

Norsk psykiatri er på ville veier med en kontekstuell modell som ønsker å erstatte diagnoser, årsaksforklaringer, evidens og ekspertise med problembehandling.

2. mars 2020

Digitalt innsyn i pasientjournalen kan styrke eller svekke behandlingsalliansen. Kan humaniora være til hjelp? 

2. mars 2020

Vi må slutte å attribuere sykdom og fravær av bedring til pasientens personlighet.

21. februar 2020

Pakkeforløp er en kvalitetsreform, mener psykologspesialist og sykehusleder Børge Mathiassen. Foretakstillitsvalgt Siri Næs har et annet syn.

2. januar 2020

Pakkefoløpet sikrer at vi sammen med pasienten raskt får blikk for hva som er god behandling. 

12. november 2019

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

1. november 2019

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

1. november 2019

Med denne håndboken viser forfatterne at det helsepsykologiske feltet bør bli en egen spesialitet.

2. september 2019

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

2. september 2019

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

1. september 2019
26. juni 2019

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

21. juni 2019

Prisbelønt undervisningsopplegg om psykisk helse går en usikker framtid i møte etter åpen konflikt mellom aktører. Fredag kommer saken opp i Stortinget.

1. juni 2019

Jevnlig hører vi fra behandlere om tidspresset i psykisk helsevern. Det er derfor langt fra gitt at man kan sette seg ned og gi rom for at den enkelte skal komme til orde, ja, finne ordene.

25. februar 2019

Valg av hovedsatsningsområde kan fort påvirke psykologrollen i årene som kommer. Hva bør det satses på?

11. februar 2019

Norsk psykologforenings lokalavdeling i Oslo har nominert Håkon Skard (40) som sin kandidat til presidentvervet i Psykologforeningen.

17. januar 2019

Tittelen på Blankholm-utvalgets NOU 2018:16 forteller om dens innhold: «Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.» Prinsippene vil stå sentralt i den kommunale tjenesteutviklingen i årene som kommer.

 

 

 

6. november 2018

Vi liker å tenke at den medisinske utviklingen gir oss stadig bedre og mer effektiv behandling. Men fremdeles finnes det ikke piller mot møkkete vann.

4. oktober 2018

Økt byråkratisering i psykisk helsevern har to psykologiske drivere: angst og mistillit.

4. oktober 2018

– Norge ligger i verdenstoppen på internasjonale, objektive levekårsundersøkelser. LIkevel vet vi lite om hvordan folk selv opplever livet sitt, sier Ragnhild Bang Nes.