Avgrens søket

Forfatter

12. november 2019

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

1. november 2019

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

1. november 2019

Med denne håndboken viser forfatterne at det helsepsykologiske feltet bør bli en egen spesialitet.

2. september 2019

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

2. september 2019

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

1. september 2019
26. juni 2019

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

21. juni 2019

Prisbelønt undervisningsopplegg om psykisk helse går en usikker framtid i møte etter åpen konflikt mellom aktører. Fredag kommer saken opp i Stortinget.

1. juni 2019

Jevnlig hører vi fra behandlere om tidspresset i psykisk helsevern. Det er derfor langt fra gitt at man kan sette seg ned og gi rom for at den enkelte skal komme til orde, ja, finne ordene.

25. februar 2019

Valg av hovedsatsningsområde kan fort påvirke psykologrollen i årene som kommer. Hva bør det satses på?

11. februar 2019

Norsk psykologforenings lokalavdeling i Oslo har nominert Håkon Skard (40) som sin kandidat til presidentvervet i Psykologforeningen.

17. januar 2019

Tittelen på Blankholm-utvalgets NOU 2018:16 forteller om dens innhold: «Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.» Prinsippene vil stå sentralt i den kommunale tjenesteutviklingen i årene som kommer.

 

 

 

6. november 2018

Vi liker å tenke at den medisinske utviklingen gir oss stadig bedre og mer effektiv behandling. Men fremdeles finnes det ikke piller mot møkkete vann.

4. oktober 2018

Økt byråkratisering i psykisk helsevern har to psykologiske drivere: angst og mistillit.

4. oktober 2018

– Norge ligger i verdenstoppen på internasjonale, objektive levekårsundersøkelser. LIkevel vet vi lite om hvordan folk selv opplever livet sitt, sier Ragnhild Bang Nes.

5. september 2018

De norske pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus skal gi psykologene stor behandlingsfrihet. Var frykten for danske tilstander ubegrunnet?

5. juli 2018

Beskyldinger og sjikanering gjør at forskere på CFS/ME flykter fra feltet, mens pasienter unngår å ytre seg. Her forteller tre psykologer med ME om sine erfaringer.

5. juli 2018

Kritikken av New Public Management i norsk helsevesen kunne vært mer spisset, men leseren tvinges likevel til å reflektere rundt egne holdninger.

5. februar 2018

Unge menn som ser på My Little Pony utfordrer stereotype kjønnsroller. Virtuelle teknologiske verdener kan være mer enn kontraproduktive tilfluktssteder for menn i krise.[1]