3. juni 2019

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

1. mars 2019

Kommunepsykologene skal ikke etterstrebe spesialisthelsetjenestens og legenes repertoar, vi skal utvikle vårt eget.

21. desember 2018

Det er ikke intensjonen at psykologer i kommunene skal bli som fastleger. Men vi deler en allmennklinisk oppgave som er annerledes enn å arbeide i spesialisthelsetjenesten.

6. november 2018

Kommunepsykologer bør ha langt større ambisjoner enn fastlegene.

4. oktober 2018

Vær nysgjerrig på fastlegene og kommunelegen. Snakk ikke bare om felles klienter med dem, men også om hvordan vi kan utvikle tjenestene i kommunene.

3. mai 2018

Ungdom trenger minst like god informasjon som voksne. Da bør vi finne frem til bedre former enn spørrespalte-sjangeren.

4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.

5. februar 2014

Leger trenger sykepleiere, tannleger trenger tannlegeassistenter – kommunepsykologer kan trenge skreddersydde psykologiske fagmedarbeidere.

5. desember 2013

Det er lite faglig nyvinnende å insistere på at hoveddelen av psykologers virksomhet skal bestå av kjente og tilvante arbeidsmåter for utredning og behandling.

5. september 2013

Psykologer kan bli brukt feil i kommunene. Det er ikke psykologenes skyld, men skyldes uklar styring. Det er avgjørende at politikerne satser på psykisk helse og tar tydeligere grep.

5. mars 2013

Psykisk helsearbeid i kommunene og lavterskelpsykologien har manglet gode fagbøker. To bøker prøver å imøtekomme dette, og jeg var spent. Ville jeg få svar, retning, nye kunnskaper?

5. mars 2013

Hver dag går minst 40 000 norske skolebarn hjemmefra med angst for å bli mobbet av medelever. Hva gjør det med dem? Og hva gjør vi med det?

5. november 2011

Vi har en støttende, nytenkende og dynamisk forening – også i praksis.

5. februar 2011

Skal psykologer bidra til et bedre helsetilbud til befolkningen, må vi ta ansvar i kommunene. Da er det ikke nok med bekymringssamtaler om milde problemer hvis vi skal møte de faglige føringene fra det offentlige.

5. oktober 2010

Det bør bli like selvfølgelig å få hjelp til å kurere en rift i sjelen som en verkefinger, mener lederen for Stortingets helse- og omsorgskomite, Bent Høie.

5. september 2009

Psykologer i førstelinje har et stort ansvar i arbeidet med å tilby tidlig hjelp med høyt faglig nivå til barn og unge. Men jeg frykter at mange barn og unge med vansker har blitt sviktet på veien i møte med psykologer som lider av faglige «hang-ups».