Avgrens søket

1. mars 2023

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

1. juni 2021

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Vi ba 12 stemmer tipse våre folkevalgte.

3. august 2020

– Kritikken mot livsmestringsundervisning som noe nytt, mener jeg er misforstått. Temaet er ikke nytt.

3. mai 2020

Langvarig økt arbeidsledighet som følge av koronakrisen gir grunn til bekymring for befolkningens psykiske helse. Men noen som har måttet sette ned tempoet, klarer seg bedre enn før.

1. desember 2019

Det nye sentralstyret får med seg en omfattende bestilling fra landsmøtet om å legge til rette for bedre kvalitet og rammevilkår for psykologfaglig arbeid.

22. november 2019

Det nye sentralstyret får med seg en omfattende bestilling fra landsmøtet om å legge til rette for bedre kvalitet og rammevilkår for psykologfaglig arbeid.   

1. november 2019

Hva slags kommunepolitikk psykologforeningen skal ha, bør landsmøtet mene noe om.

3. juni 2019

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

1. mars 2019

Kommunepsykologene skal ikke etterstrebe spesialisthelsetjenestens og legenes repertoar, vi skal utvikle vårt eget.

21. desember 2018

Det er ikke intensjonen at psykologer i kommunene skal bli som fastleger. Men vi deler en allmennklinisk oppgave som er annerledes enn å arbeide i spesialisthelsetjenesten.

6. november 2018

Kommunepsykologer bør ha langt større ambisjoner enn fastlegene.

4. oktober 2018

Vær nysgjerrig på fastlegene og kommunelegen. Snakk ikke bare om felles klienter med dem, men også om hvordan vi kan utvikle tjenestene i kommunene.

3. mai 2018

Ungdom trenger minst like god informasjon som voksne. Da bør vi finne frem til bedre former enn spørrespalte-sjangeren.

4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.

5. februar 2014

Leger trenger sykepleiere, tannleger trenger tannlegeassistenter – kommunepsykologer kan trenge skreddersydde psykologiske fagmedarbeidere.

5. desember 2013

Det er lite faglig nyvinnende å insistere på at hoveddelen av psykologers virksomhet skal bestå av kjente og tilvante arbeidsmåter for utredning og behandling.

5. september 2013

Psykologer kan bli brukt feil i kommunene. Det er ikke psykologenes skyld, men skyldes uklar styring. Det er avgjørende at politikerne satser på psykisk helse og tar tydeligere grep.

5. mars 2013

Psykisk helsearbeid i kommunene og lavterskelpsykologien har manglet gode fagbøker. To bøker prøver å imøtekomme dette, og jeg var spent. Ville jeg få svar, retning, nye kunnskaper?

5. mars 2013

Hver dag går minst 40 000 norske skolebarn hjemmefra med angst for å bli mobbet av medelever. Hva gjør det med dem? Og hva gjør vi med det?

5. november 2011

Vi har en støttende, nytenkende og dynamisk forening – også i praksis.

Sider