Du er her

En inspirerende katalog

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

Publisert
3. juni 2019

Som kommunepsykolog står en i et dilemma når det gjelder fagutvikling: Hva er viktig å følge med på? Med mulige oppgaver i alle deler og på mange nivåer av en stor organisasjon som gir tjenester til alle slags brukere, skal en kunne og vite litt om alt. Det kommer en strøm av tilbud om kurs, bøker, konferanser og arbeidsseminarer om et mangfold av temaer og metoder. Det blir umulig å fordype seg og bli ordentlig god til noe, så en blir helst gående som en sjonglør som er halvgod til mye rart. Men så er det kanskje også det kommuner i motsetning til spesialisthelsetjenesten mest av alt trenger oss til: altmuligmenn med beltet fult av ymse verktøy.

Anne-Kristin Imenes’ bok Allmennpsykologi – psykisk helsehjelp i kommunen tar for seg den kliniske siden av kommunepsykologens allmenn- og samfunnspsykologiske oppgaver, og kan ses som et praksisnært og nødvendig supplement til den andre grunnboken på feltet: Psykisk helse som kommunal utfordring (Schjødt, Hoel og Onsøien, 2012).

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 6, 2019, side 450

Kommenter denne artikkelen